Fallskyddsbesiktning

Vi på Gamla Jernboden i Ronneby är certifierade att utföra besiktning på din PFU Personliga fallskyddsutrustning.

Fallskyddsutrustning benämns i lag (AFS 1981:14) som ”Personlig skyddsutrustning mot dödlig eller allvarlig fara” och är klassade som kategori 3 av skydd. Därför är användande av fallskydd inte en rekommendation utan ett krav enligt lag, om risk för skadligt fall finns, oavsett höjd.

Du som arbetsgivare ska enligt lag se till att din fallskyddsutrustning är i godkänt skick och är ansvarig för att ett certifierat företag besiktar den minst en gång om året enligt EN365. Vid besiktning hos oss ges din utrustning en noggrann genomgång och kontroll för att kunna garantera din säkerhet om olyckan är framme och fall inträffar.

Vid besiktning utfärdar vi ett besiktningsprotokoll i enlighet med EN365 och ser vi till;

  • …att produkten är tillverkad av godkänd tillverkare, spårbar och typgodkänd.
  • …att din utrustning är ren och fri från kemikalier som kan skada materialen.
  • …att det inte finns skador på utrustningen som reducerar produktens motståndskraft.
  • …att det inte saknas viktiga delar på utrustningen.

 

Var noggrann med besiktning

Lagen säger att du måste besikta din utrustning minst en gång var 12 månad eller om utrustningen har utsatts för fall, men det är högt rekommenderat att du gör det med kortare intervaller